فیلترهای سرامیکی ریخته گری

دیدار سردار شیرازی و امیر واحدی با خانواده سردار شهید زاهدی-تایمز