فیلترهای سرامیکی ریخته گری

فال قهوه سه‌شنبه ۲۱ شهریور | بخون خیره ایشالله

فال قهوه سه‌شنبه ۲۱ شهریور

برای مشاهده فال قهوه سه‌شنبه ۲۱ شهریور همراه ما باشید.

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:
دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.
شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یك آرزو – دریافت كمكی از ماورا – قابلیت عمل كردن به یك قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز
پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید
دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت
قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.
گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:
دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی
شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.
خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.
جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی
قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.
تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.
درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا
صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله

پیشنهاد میکنیم بخوانید:  مافیای طلای کثیف را بشناسید-تایمز

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:
تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است – در یک دعوا فاتح شدن
لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.
چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.
پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.
پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها
استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:
کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.
ریسمان : عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.
آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.
ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.
جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.
نان : سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:
بینی : قدرت تشخیص – حس فعال
خیمه : تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.
پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.
زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.
پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.
میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.
عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

پیشنهاد میکنیم بخوانید:  پشت پرده جرائم جدید سلبریتی‌های قمارباز-تایمز

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:
پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت
پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات
استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.
انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.
لب : نشانگر قرابت و خویشی است – از زخم زبانها نهراسید – احترام و عزت پیدا میکنید.
چراغ : کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:
خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت
دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت
برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی
چراغ : کدبانوی منزل است – زندگی خوش و راحتی داشتن – آسایش.
خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط
آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.
پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:
انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت
آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.
صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست
نهنگ : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل
کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.
راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.
انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:
قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
سوسمار : دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.
ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی
نان : سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.
آهو : همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت
خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

پیشنهاد میکنیم بخوانید:  روش‌های علمی شهرها برای خنک کردن و مقابله با گرمایش جهانی-تایمز

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:
شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان
بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب
شاخ : موفقیت مالی – دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان
آتش بازی : مشاجره، مشكلات شخصی ناگوار
سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده
قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.
گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:
عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن
ستاره : مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.
شلوغی : شرکت در یک اجتماع
گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یك شخص دمدمی مزاج
لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی
هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی
تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

منبع: ساقیا

الماس تراشکاری

Check Also

به نام تبیین به کام تخریب-تایمز

نامزد‌ها با ارائه برنامه‌های‌شان به شکل تبیینی، جلوه‌ای از بلوغ و کارآمدی خود را درمعرض …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *