فیلترهای سرامیکی ریخته گری

۵۰ درصد تالاب هامون آبگیری و مرطوب شده است-تایمز