جمعه , ۱۱ آذر ۱۴۰۱

ایران چگونه از ۲ سال پاندمی کرونا عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط کرونایی کشور از ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۰ فراز و نشیب‌ داشت به طوری که در سال ۹۹ با توجه به نبود واکسن، میزان موارد ابتلاء و مرگ و میر بیماران، با توجه به وضعیت بیماری در کشور در مقاطعی اوج گرفت، در سال ۱۴۰۰ نیز با دو چهره متفاوت از بیماری مواجه بودیم، به طوری که در نیمه اول سال شاهد روزهای سخت و تلخ کرونایی بودیم و در نیمه دوم سال، شرایط تغییر کرد و اوضاع رو به بهبود رفت. به طوری که پیک پنجم که وزیر بهداشت دولت سیزدهم از آن به عنوان فاجعه ملی یاد می‌کند، هرگز تکرار نشد و علت آن نیز، سرعت اجرای برنامه واکسیناسیون بود.

میزان متوسط رشد روزانه بیماری ایران در سال ۹۹ برابر با ۱.۲۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۰.۳۸ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۹ تعداد فوتی کشور ۶۰ هزار و ۵۸۹ نفر و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۷ هزار و ۸۸۶ نفر بوده است.

در میان کشورهای دنیا با بیش از ۲ میلیون بیمار (۴۰ کشور)، در اسفند ۱۴۰۰ ایران با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۰۶ درصد در جایگاه ۱۲ قرار داشت. در این ماه کشورهای کره جنوبی با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ۰.۳۷ درصد، ژاپن ۰.۳۴ درصد و دانمارک ۰.۲۹ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند. میزان متوسط رشد فوتی روزانه دنیا در سال ۹۹ برابر با ۱.۵۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۰.۲۳ درصد بوده است. همچنین میزان متوسط نرخ رشد فوتی ایران در سال ۹۹ برابر با ۱.۱۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۰.۲۳ درصد بوده است.

میزان درصد فوتی نسبت به بیماری (میزان کشندگی) دنیا در سال ۹۹ برابر با ۲.۲۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۰.۹۸ درصد بوده است. در سال ۹۹ کشورهای مکزیک، پرو و ایران به ترتیب با ۹.۰۲ درصد، ۳.۴۳ درصد و ۳.۴۲ درصد بیشترین میزان کشندگی را داشته اند.

میزان متوسط نرخ رشد فوتی ایران در سال ۹۹ برابر با ۱.۱۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۰.۲۳ درصد بوده است میزان کشندگی ۲.۲۱ درصد به معنای این است که از هر ۱۰۰ نفر بیمار ۲.۲۱ نفر فوت نموده اند. در سال ۱۴۰۰ نیز کشورهای پرو با ۷.۷۸ درصد، مکزیک با ۳.۶۳ درصد و اندونزی با ۲.۵۴ درصد به ترتیب بیشترین درصد کشندگی را داشته اند. میزان درصد کشندگی بیماری ایران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱.۴۶ درصد بوده و در جایگاه ۱۲ دنیا قرار داشت.

بررسی آمار شیوع بیماری

روند آمار انتشار بیماری در کشورهای همزمان با جمعیت بیماران کمتر از ۲۰ میلیون نفر برای سال ۱۴۰۰، به ترتیب صعودی عبارت از آلمان، روسیه، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده است.

جمعیت کل بیماران کشور در سال ۹۹ برابر با ۶۰ هزار و ۵۸۹ نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۷ هزار و ۸۸۶ نفر بوده است.

ایران چگونه از ۲ سال پاندمی کرونا عبور کرد

میزان متوسط رشد روزانه بیماری در اسفند در کشورهای آلمان ۱.۱۳ درصد، چین ۰.۶۷ درصد و روسیه ۰.۵۱ درصد بوده و به ترتیب در جایگاه اول تا سوم کشورهای همزمان قرار دارند.

روند کاهشی نرخ متوسط رشد روزانه بیماری ایران در دی ۰.۰۴ درصد، در بهمن ۰.۳۵ درصد و در اسفند ۰.۱۱ درصد بوده است. به رغم این ایران از این نظر در انتهای کشورهای همزمان و البته قبل از آمریکا و پاکستان قرار گرفته است.

بررسی آمار فوتی و بهبودی

روند افزایشی میزان فوتی ایران از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده و در شهریور به اوج خود رسیده است به طوری که آمار فوتی کشور از مهر ۱۴۰۰ از کشورهای فرانسه، آلمان و اسپانیا بیشتر شده است. اما، روند فوتی از آبان ثابت شده و تا بهمن ماه نیز ادامه یافته ولی از اسفند روند افزایشی میزان فوتی مجدداً آغاز شده است.

ایران در مرداد ۱۴۰۰ با ۱۳ هزار و ۹۷۵ فوتی و در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶ هزار و ۱۵۳ فوتی بالاترین میزان فوتی را داشته است. روند کاهشی از مهر آغاز شده و تعداد فوتی ۴۰۲۸ نفر در آبان به ۲۲۱۱ نفر در آذر و به ۹۸۵ نفر در دی ماه یعنی کمترین میزان در طول سال گذشته رسیده بود ولی این آمار به ۲۶۴۶ نفر در بهمن و نیز ۲۲۶۶ نفر در اسفند رسیده است.

ایران در مرداد ۱۴۰۰ با ۱۳ هزار و ۹۷۵ فوتی و در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۶ هزار و ۱۵۳ فوتی بالاترین میزان فوتی را داشته است در اسفند میزان متوسط رشد فوتی همه کشورهای همزمان نسبت به بهمن کاهش محسوسی یافته و به مرتبه چند صدم درصد (کمتر از ۰.۰۸ درصد) رسیده است. میزان نرخ متوسط رشد فوتی روزانه ایران در بهمن ۰.۰۷ درصد بود که در اسفند با کاهش اندکی به ۰.۰۶ درصد رسیده است.

میزان رشد متوسط فوتی روزانه کل دنیا در سال ۹۹ برابر با ۱.۵۸ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ به ۰.۲۳ درصد کاهش یافته است. این روند برای اغلب کشورها اتفاق افتاده است. برای ایران میزان رشد متوسط فوتی روزانه در سال ۹۹ برابر با ۱.۱۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۰ به ۰.۲۳ درصد یعنی برابر با متوسط دنیا بوده است.

بررسی وضعیت بیماری در سایر کشورهای جهان

مشخصات آماری روند رشد، بهبودی و فوتی برخی کشورها با جمعیت بیمار بیش از دو میلیون نفر (۴۰ کشور) تا پایان اسفند ۱۴۰۰ به این صورت بوده است که میزان کل جمعیت بیماران جدید در دنیا در دی ۶۶ میلیون و ۴۲۳ هزار نفر، در بهمن ۸۰ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر و در اسفند به ۴۷ میلیون و ۵۰۵ هزار نفر رسیده و در نتیجه جمعیت کل بیماران در دنیا تا آخر اسفند به بیش از ۴۷۱ میلیون و ۷۸ هزار نفر رسیده است. به این ترتیب بیش از ۴۰ درصد از این کل جمعیت بیمار دنیا، در سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ (دی، بهمن و اسفند) بوده است.

میزان کل جمعیت بیمار در ایران با افزایش ۲۱۵ هزار نفر در اسفند به بیش از ۷ میلیون و ۱۴۱ هزار نفر رسیده و در میان این کشورها در جایگاه ۱۵ قرار گرفت.

ایران چگونه از ۲ سال پاندمی کرونا عبور کرد

در اسفند کشورهای کره جنوبی با میزان متوسط رشد روزانه بیماری ۵.۷۴ درصد، ویتنام با ۳.۷۵ درصد و اتریش با ۱.۲۱ درصد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم دنیا قرار دارند. بر اساس این جدول، ایران در اسفند با میزان متوسط رشد روزانه بیماری ۰.۱۱ درصد در جایگاه ۳۱ قرار داشت.

آمار فوتی ایران در بهمن ۲۶۴۶ نفر و در اسفند ۲۲۶۶ نفر بوده و بر این اساس تا پایان اسفند آمار کل فوتی کشور به ۱۳۹ هزار و ۶۱۰ نفر رسید.

آثار واکسیناسیون بر کاهش موارد ابتلاء و فوتی‌های کرونا

شاید، یکی از دلایل کاهش موارد ابتلاء و فوتی‌های کرونا در کشور، سرعت گرفتن برنامه ملی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ بوده است. به طوری که در سال ۹۹ که وضعیت واکسیناسیون اصلاً جایگاهی نداشت، اما در آغاز سال ۱۴۰۰ و البته در نیمه دوم همان سال، واکسیناسیون جمعیت هدف کشور علیه کووید ۱۹، سرعت گرفت و باعث شد تا بحران موج پنجم که از آن به عنوان فاجعه ملی یاد می‌شود، دیگر تکرار نشود.

در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، روند واردات واکسن به گونه‌ای شد که هر روز شاهد ورود محموله‌های جدیدی از واکسن‌های خارجی به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) باشیم و این گونه بود که تعداد مراکز و پایگاه‌های واکسیناسیون در کشور افزایش یافت تا روند واکسیناسیون سرعت بیشتری بگیرد.

حتما ببینید

جلبک دریایی قرمز راهی برای درمان بیماری کبد چرب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، در حالی که در حال حاضر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *