فیلترهای سرامیکی ریخته گری

سپاهان ۱ – ۰ ملوان/ زردپوشان با پیروزی اقتصادی راهی نیمه نهایی شدند-تایمز