فیلترهای سرامیکی ریخته گری

احسان علیخانی و حمید نعمت‌الله پروانه ساخت گرفتند-تایمز