فیلترهای سرامیکی ریخته گری

بعضی‌ها به دنبال منصرف کردن خارجی‌ها از ارائه VAR بودند-تایمز