فیلترهای سرامیکی ریخته گری

شطرنج باز ۱۴ ساله ایران رکورد زد-تایمز