فیلترهای سرامیکی ریخته گری

مرز ایران با ارمنستان اگرچه کوتاه، اما مرز امید و زندگی مسالمت‌آمیز است