فیلترهای سرامیکی ریخته گری

کابینه دولت نباید در خدمت مسائل جناحی باشد/حضور افراد تکراری در دولت مردم را دلسرد می‌کند