فیلترهای سرامیکی ریخته گری

۸ میلیون زائر اربعین امسال از مرز‌های زمینی عبور می‌کنند-تایمز